ARCHIMEDES
uppdaterad 2016-03-31


Archimedes S-20

Archimedes utombordsmotor - "i ur och skur som ett ur"

Föreningen Allmogebåtar i Luleå har flera Archimedesmotorer bland samlingarna.

* Archimedes S-20 1cyl, 98 cc, 2 hk, 2500 v/min, propellervarv 1500 v/min, 1952
* B-22 tvåcylindrig boxermotor, 12 hk, En utvecklad version av B-serien från 1938.

Den har cylinderblock i speciallegerat gjutjärn med kolvar av lättmetall och vevstakar av kromnickelstål. Drivaxel av högvärdigt stål. Kuggväxel tillverkad i härdat kromnickelstål. Propelleraxel i rostfritt stål. Växelhus, planskädda, propellerskydd och propeller i brons. Användes under andra världskriget av armen under beteckningen RB. Tillverkad fram till 1964

AB 25 lanserades 1955, vikt 24 kg, 2,5 hk, 1 cyl, cylindervolym 82,5 cm3 cylinderdiameter 50 mm, slaglängd 42 mm, motorvarv 3500 v/min, propellervarv 2000 v/min

 

 

Aktiebolaget Archimedes

År 1912 kom den första utombordsmotorn (balansmotorn) på 2,5 hk från aktiebolaget Archimedes. Bruttopriset var 375 kr och dess tändning var torrbatteri eller ackumulator. Balansmotorn blev en så stor försäljningssuccé att företaget hade svårt att tillverka motorer i den takt som de såldes. Den var världens första tvåcylindriga utombordsmotor. Året därpå kom en ny motor BS-2 på 5 hk, då världens starkaste utombordsmotor.

Archimedes utombordsmotorer tillverkades mellan åren 1912-1979. Patenterade förbättringar: Vridgasreglage på rorkulten, ljudämparen ”hydro”, svänghjulsmagnet, helt omsvängbar motor år 1915, växelbackslag och separat smörjning.

Några Utombordare från Archimedes AB

¤ 1912-1918 BS, världens första tvåcylindriga utombordare
¤ 1913-1918 BS-2,5 hk världens starkaste utombordare
¤ 1918-1921 BSO, 2,5 hk
¤ 1919-1934 BST, 2,5 hk
¤ 1916-1922 ABEA världen första omsvängbara motor 2,5 hk
¤ 1920-1930 BSOT, 2,5 hk
¤ 1922-1925 BRIO, encylindrig tvåtaktare 3 hk
¤ 1927-1934 BSM, flottörförgasare 3,5 hk
¤ 1928-1932 BSL, ny upphängningsanordning. Första motorn med snörstart
¤ 1928-1932 BSP, 2,5 hk
¤ 1922-1932 BS-3,5 hk
¤ 1928-1930 BSRB, Avgasrör under vattnet, 14 hk
¤ 1928-1930 BSR, 5-6 hk
¤ 1930-1932 BSMM, Nyutvecklad ljuddämpare 4,5 hk

¤ 1930 A-serien Lättare, lägre vikt och bättre prestanda en B-motor på programmet B-3 på 18-20 hk. Med vilken en 5 meterspassbåt med två personer uppnådde 23-24 knops fart. Alla motorer efter 1933 fick så kallad självstyrning. Motorn återgick till mittläget (styrning rakt fram) när man släppte rorkulten.

¤ 1938 B-serien lättare än A-serien och med nytt kylsystem

År 1917 skänkte Alrik Hult på sin 50-årsdag 50 aktier i företaget Archimedes till arbetarna. Tanken var att de genom aktieinnehav kunde få in representanter i styrelsen och därigenom större inflytande i företaget. Men det stred mot den princip som var rådande vid den tiden att arbetarna inte skulle ha några gemensamma ekonomiska intressen med arbetsgivaren. Eftersom Alrik var Socialdemokrat från tidiga ungdomsår. Bland annat skribent vid arton års ålder i Social-Demokraten under synonymen Anders Petter Svartstål. Var nog tanken på löntagarinflytande inte så främmande. Men det blev inget av med det inflytandet, utan aktierna belånades av arbetarna och beloppet utbetalades till var och en.

Electrolux köper Archimedes

Under andra världskriget blev det tufft för båtmotortillverkarna. Bränsleransoneringen gjorde att framtidsutsikterna var ovissa. I detta läge såldes Archimedes till Electrolux 1941, vilken fortsatte tillverkningen av Archimedes utombordsmotorer.

Archimedes-Penta

Monark-Crescent AB övertog utombordstillverkningen från Elektrolux 1966. Den sista överlevande av Bröderna Hults utombordare med boxermotor. Modell B-22 såldes under namnet Archimedes-Penta U-22, men nu endast med separat bensintank.

Volvo-Penta tar över

Volvo-Penta tog över tillverkningen av utombordmotorer från Monark-Crescent AB år 1973. Man marknadsförde nu samma båtmotorer under två olika märken Archimedes och Volvo-Penta. Archimedes med orange kåpa och Volvo-Penta med blå kåpa. Man lade ner tillverkningen 1979 eftersom Volvo ville koncentrera sig på biltillverkning.

Bröderna Hult - uppfinnarna från Nyköping

O.W Hult och C.A Hult var ansvariga för fler uppfinningar än balansmotorn Archimedes. Några av deras uppfinningar är uppräknade här:

¤ 1880 Excelsiorseparatorn
¤ 1893 Centratorväxeln
¤ 1895 Den roterande ångmaskinen

¤ 1917 En bensinmotor på uppdrag av Bofors AB. Man skulle ta fram en motor som drog mindre bränsle. Det lyckades också. Oscar Hult tog fram en motor som drog 200 gr (0,15 L) bränsle per hktimme. Den kom aldrig i produktion.

¤ 1918 Tog Alrik Hult fram en enkel och billig traktor för jordbruksändamål. Som inte kom i produktion.
¤ 1923 Planetarisk kugghjulsväxel
¤ 1927 Kompressor för kylmaskin
¤ 1929 Utombordare med en roterande motor - gick inte till produktion.
¤ 1935 Speed - påhängsmotorn för cyklar.

Veteranbåtsrace med Archimedes b22 Archimedes BS från 1914


Källor: Uppfinnarna från Nyköping, Historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes. Författarna: Museet Aktersnurran och Museiföreningen Baksmällans vänner.
Redigerare: Lars, EinarTekniska museet om Bröderna Hult Lars Biström; Bo Sundin (1991). Svenska Båtmotorer. Skärhamn: Båtdokgruppen.
Libris 7764279. SBN 91-87360-05-5(inb.)